#Blog Adam Antmann – Děti a silový trénink – ANO/NE?

Děti a silový trénink – ANO/NE?

Rozhodně ANO, vše má ale svá pravidla a postupy.

Pod tímto textem sdílím odkaz, ve kterém se dočtete, že Americká akademie pediatrů se shoduje na tom, že siový trénink pro děti od 8let věku a starší je bezpečný a účinný prostředek pro prevenci zranění a zlepšení výkonu.

„- Děti by měly být dostatečně duševně zralé k tomu, aby mohly reagovat na instrukce trenéra a aby mohli postupovat dle těchto pokynů. Otázka této duševní zralosti je rozdílná. Některé dítě nemusí být připraveno i v pozdějších letech, další již v 7-8 letech může být plně připraveno.
– Silový trénink by měl tvořit jen část pohybového režimu dítěte, měl by se klást dostatečný důraz na více pestrých aktivit a rozvoje rozličných schopností dítěte. Silový trénink se však dnes vynechává, což je velkou chybou. Naopak častou dnešní chybou je brzká sportovní specializace, což se běžně děje v mnoha sportech bez toho, aby se silový trénink aplikoval a dochází tak ke zdravotním rizikům.
– Hlavní důraz by se měl klást na optimální pohybové vzory a správné technické návyky, dostatečnou kontrolu vlastního těla, což může být vše skvělá příprava do budoucího přechodu na větší fyzickou zátěž.
– Děti by se měli vyvarovat zcela maximálních zátěží. Obecně se doporučuje, že by měli používat nejvíce zátěž, s kterou zvládnou 8 a více opakování. Jde však o více bodů kolem, abychom učinili rozhodnutí co je rizikové či prospěšné.
– Děti by měly být po celou dobu pod dohledem kvalifikovaného trenéra.
– Co je u malých dětí podstatné, je správná technika a mechanika pohybu, na které musí být kladen zvýšený důraz. Za prvé jsou děti náchylnější ke zranění a do toho u nich chybné motorické učení může udělat mnoho špatného do budoucna. Divím se, jak všichni řeší, kdy dítě může začít něco zvedat, ale neřeší, jak moc jim dnes ubližují stovky instruktorů, kteří nejsou schopni pohybově vést dospělé natož děti.
– Důležité je klást důraz na to, aby trénink byl současně i zábavou. Ale nemyslete si, že pro děti není silový trénink zábavou. Děti milují, když mohou být lepší, překonávat se, poznávat nové věci.“

Odkaz na studii a článek:
https://www.aap.org/…/…/Pages/Are-Weights-Safe-for-Kids.aspx
http://www.coretraining.cz/…/pravda-o-detech-a-silovem-tre…/

 

Facebook Adam Antmann – osobní tréner


Have your say