MARCELA LAJNEROVÁ

Mgr. Marcela LAJNEROVÁ

Fyzioterapeut

Email: marcela.lajnerova@sparring.cz

LinkedIn: Marcela Lajnerová

Motto „Práce je pro mě zábavou!“

SPECIALIZACE

Diagnostika klasická  Prevence bolestí pohybového aparátu  Kompenzace u skolióz a hypermobility  Kinesiotaping  Atletika  Edukace v rámci školy zad – správného nasteavení pracovního prostředí a pohybových návyků  Instruktor fitness – licence B

BIO

Fyzioterapie je pro mě nejen povoláním, ale také zábavou. Ráda odhaluji „záhady“ a snažím se pomoci i tam, kde to jiní odborníci vzdávají. Od dětství mě bavilo učit se novým věcem – zpěvu, tanci, hře na klavír, divadlu a taky různým sportům. Sama jsem se nakonec rozhodla pro studium na gymnáziu se zaměřením na atletiku a věnovala jsem se atletice na vrcholné republikové úrovni do 19 let. A právě atletika mě dovedla až ke studiu fyzioterapie. Ráda pracuji s lidmi všech věkových kategorií, a to nejen „v práci“, ale i ve svém volném čase během roku. Fyzioterapie je stále mladý obor, a tak se snažím své vzdělání stále rozšiřovat.

Pracovní zkušenosti

04/2016 – současnost, Sparring Partners, pozice – fyzioterapeutka

03/2016, externí spolupráce s týmem Alltraining na cyklistickém tréninkovém kempu na Mallorce, pozice – fyzioterapeutka

09/2015 – současnost, spolupráce s Vital-praha, pozice –  fyzioterapeut + hodnocení techniky běhu + spolupráce s atlety

08/2015 – současnost,  ambulantní fyzioterapie při neurologické klinice VFN, pozice – fyzioterapeutka

03/2015, externí spolupráce s extraligovým florbalovým týmem (Chodov), pozice – fyzioterapeutka

01/2015 – 01/2016, soukromá ordinace fyzioterapie pod záštitou projektu Chodím zdravě s.r.o. , pozice – fyzioterapeutka

09/2010 – 07/2015, rehabilitační klinika Malvazinky (Vamed – Mediterra s.r.o., pobočka Palackého, Praha 1), pozice – fyzioterapeutka

05/2009 – 01/2010, poliklinika Palackého – pobočka Rehaland s.r.o., pozice – fyzioterapeutka

05/2008 – 01/2010, Trenér-fitness, pozice – osobní trénerka

10/2006 – 01/2007, Active-wellness, pozice – osobní trénerka

06 -12/2005, Eurofinancial, pozice – manažerka

1998, půlroční trenérství atletiky – skupina mladší školní věk

 

Praxe v oboru

07/2008, Soukromá neuro-ortopedická praxe MUDr. Eugena Raševa (Schweinfurt, Německo)

01/2007, Ústřední vojenské nemocnice, oddělení rehabilitace

06/2006, Rehabilitační klinika Malvazinky

08/2005, Revmatologický  ústav v Praze

Registrace MZČR

12/2011, Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie

Vzdělání

2007 – 2010, UK/FTVS obor fyzioterapie, magisterské studium

2004 – 2007, UK/FTVS obor fyzioterapie, bakalářské studium

2000 – 2004, Sportovní gymnázium Přípotoční, Praha 10 (se zaměřením na atletiku)

 

Publikace

Lajnerová, M.: Fyzioterapie u nespecifických dorzaligií. Bakalářská práce. FTVS UK, Praha, 2007.

Lajnerová, M.: Srovnání posturální stabilizace opakovaným provokačním testem “tři kroky – stoj na jedné noze“ na posturomedu u hypermobilních osob a osob bez hypermobility. Diplomová práce. FTVS UK, Praha, 2010.

Odborné kurzy

02/2015 Komplexní terapie triggerpointů se zaměřením na pletenec ramenní (Mgr.Petr Bitnar) a další odborné semináře pod záštitou RKM

11/2014, Kurz léčby funkčních poruch TMK (Mgr. Filip Mareš)

09/2013 – 03/2015, koncept PNF v ÚVN Praha

03 – 06/2013, Aplikace metody Roswithy Brunkow

11/2012 – 03/2013, Synergická reflexní terapie

05 – 06/2012, Škola zad

04/2012,  I. a II. Kurz cvičení SM systém – úvodní a pro pokročilé

09/2011. Kinezio – taping – MKC 1® (Maroušek)

04 – 06/2011, Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě

02 – 04/2008, Instruktor fitness (licence B)

01 – 09/2008, Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

 

Konference

12/2012 Odborná mezinárodní konference u příležitosti 20. výročí založení soukromé Kliniky komplexní rehabilitace MUDr. J. Marka Monada, spol. s.r.o.

 

Semináře

09/2015 – současnost, pravidelné absolvování seminářů na neurologické klinice VFN (EEG, EMG, Operační přístupy při herniaci meziobratlových disků, Neurorehabilitace tremorů a spasticty, Funkční poruchy hybnosti, klinický obraz a terapie migrény aj.)

12/2014, Fyzioterapeutické vyšetření ve sportu (organizováno ČSTL ve spolupráci s I.LF)

09/2010 – 12/2013, vzdělávací semináře v rámci Rehabilitační kliniky Malvazinky (Korzetoterapie u skolióz – Ing. Pavel Černý, Vyšetření a terapie bolestí ramenního pletence – Mgr. Petr Bitnar, Hluboký stabilizační systém – Mgr. Petr Bitnar, Elektrogymnastika a elektrostimulace, Kalceotika a využití termoplastických vložek)

Výuka

02/2015 – současnot, semináře „školy zad“ pro firmy a v rámci studia oboru „Designér interiérů“

08/2009, 08/2010, 08/2011, prezentace „úvodu do fyzioterapie a fitness“ laikům na týdenním sportovním kurzu

Pracovní projekty

04/2016 – současnost, spolupráce na projektu Špunt v pohybu – pohybová výchova dětí na ZŠ v ČR

09/2015 – současnost, projekt Prevence ve sportu – zavedení pravidelného testování stavu pohybového aparátu dle dotazníku ČSTL a kondice dle laktátové křivky, zatím u juniorské atletické reprezentace +

09/2015 – současnost, publikace – články pro RUNGO.cz o rozcvičování v rámci běžeckého tréninku

02/2015 – současnot, projekt Škola zad – ergonomie pracovního prostředí pro firmy a ergonomie domácího prostředí pro designéry interiérů

Články

09/2015 – současnost, RUNGO – články:

  1. http://rungo.idnes.cz/protahovani-trisel-a-kycli-ddi-/ctenari-sobe.aspx?c=A150617_113104_ctenari-sobe_jid
  2. http://rungo.idnes.cz/protahovani-strecink-a-bahani-d2y-/behani.aspx?c=A160307_173755_behani_onr
  3. http://rungo.idnes.cz/staticky-strecink-po-behu-ulevi-a-regeneruje-f3t-/behani.aspx?c=A160404_142327_behani_onr
  4. http://rungo.idnes.cz/dynamicky-strecink-video-navod-pro-bezce-fpf-/behani.aspx?c=A160419_135813_behani_onr

 

Reference

https://www.znamylekar.cz/marcela-lajnerova/fyzioterapeut/praha