MONIKA BAČÍKOVÁ

 

Bc. Monika BAČÍKOVÁ

Fyzioterapeut, sportovní trenér

 

Email: monika.bacikova@sparring.cz

LinkedIn: Monika Bačíková

FB: Monika Bačíková – sportovní fyzioterapie

 

Motto ,,Přístup je maličkost, která udělá velký rozdíl.“ WINSTON CHURCHILL

 

SPECIALIZACE

Neurofyziologické mechanismy pohybu  Diagnostika techniky běhu a došlapu  Fyziotrénink  Psychosomatika

 

BIO

Sportovní výkon není jen o schopnostech a dovednostech těla, ale také mysli. Na obě tyto složky se soustředím  v terapii i tréninku. Jedině tak můžeme  udělat  maximum pro dosažení stanoveného cíle. Člověk musí především dobře poznat sám sebe, aby mohl zjistit příčinu svých bolestí a vyléčit se. Dobře znát sám sebe nejen ve smyslu jakým způsobem přemýšlím či jak se chovám, ale také dobře znát potřeby a možnosti svého těla a předejít tak zbytečnému přetížení tkání nebo úrazu. Jsem průvodcem a podporou na této cestě člověka.
Vzdělání

2004-2008, Sportovní gymnázium, Plzeň

2008-2013, Tělesná výchova a sport, obor – fyzioterapie, Univerzita Karlova (Praha)

 

Praxe v oboru

2015, Praxe na rehabilitačním oddělení Dukla Liberec.

2013 – současnost, CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p.o. M.O., fyzioterapeut kinantropologické laboratoře

2008-2013, v rámci studia fyzioterapie – Oblastní nemocnice Kladno, Ústřední vojenská nemocnice, Poliklinika Palackého – ambulantní rehabilitační zařízení Rehabilitační kliniky Malvazinky Praha

 

Pracovní zkušenosti

2015, Spolupráce s FK Dukla U17 – diagnostika a terapie

2015, Fyzioterapeut reprezentačního týmu amerického fotbalu na kvalifikačním zápase ME

2014 – 2015, Powerfit Prague – fyzioterapeut, lektor skupinových lekcí

2014, Fyzioterapeut reprezentačního týmu pozemního hokeje na ME

2014 – 2015, Vital Praha – fyzioterapeut

2013 Trenér a fyzioterapeut mládeže ČAFC Spořilov

2013  – současnost, Casri – odborný pracovník kinantropologické laboratoře

2011-2012, Fitnessia – osobní trenér, lektor skupinových lekcí

2009-2014, Holmes Place – osobní trenér, lektor skupinových lekcí

2007-2008, Lektorka Hip Hop dance

 

Publikace

Spolupráce na vybraných tématech knihy: Velká kniha běhání, A. Tvrzník, D. Gerych

 

Odborné kurzy

2015, Myofascial compression techniques  The Evolution of Foam Rolling – TriggerPoint Therapy Praha

2015, Funkční noha – TriggerPoint Therapy Praha

2015, Práce s autonomním nervovým systémem – R. Ress

2015, MFK – Psychosomatika

2015, Anatomy Trains – 3D Fitness Academy

2015, Dynamická neuromuskulární stabilizace A – Rehabilitation Prague school

2015, Fyzioterapie po úrazech ve sportu – Rehaspring

2015 ,Dýchání v kontextu centrované postury – Dr. Pavel Švejcar

2015, Manuální terapie podle Mojžíšové – Dr. Pavel Švejcar

2014, Metoda MFK

2014, Moderní fyziotrénink – CORE – Dr. Pavel Švejcar

2014, Kinesiology Taping (K-Aktiv) – Rehaspring

2014, Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách – Dr. Pavel Švejcar

2014, Ošetření svalů dna pánevního metodou Ludmily Mojžíšové – Hana Volejníková

2014, Mobilizace L páteře a SI kloubu  metodou Ludmily Mojžíšové – Hana Volejníková

2014, Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové – Hana Volejníková

2013, Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny – Rehaspring

2013, Podologické minimum – MUDr. M. Havrda

2013, Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie – Mgr. Barbara Fischerová

2012, Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie – Mgr. Barbara Fischerová

2012, Power Plate

2012, Diplom Děti – Face Czech academy

2012, Komplexní terapie páteře a pánevního pletence – Monada

2011, Flowin

2011, TRX Suspension training Course

2011, Cviky pro zdraví – PaedDr. Vladana Botlíková, Csc.

2011, Komplexní terapie krční páteře – Monada

2011, Řetězení poruch v pohybovém aparátu – Monada

2011, Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů – Dr. Pavel Švejcar

2011, Testování a trénink funkční dynamické stabilizace – Rehaspring

2011, Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie – Rehaspring

2010, Reflexní masáže (v rámci studia Fyzioterapie)

2009, Masér pro klasickou a sportovní masáž (v rámci studia Fyzioterapie)

2008, Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (v rámci studia Sportovního gymnázia) 

2007, Diplom Hip Hop, funky Aerobic – Face Czech academy 

2005, Cvičitelka Aerobicu III.třídy – ACI 

 

 

Konference

2015, 3. Mezinárodní fyzioterapeutická konference MFK

2013, III. Mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING – funkční kondiční trénink ve fyzioterapii & Varia 

2013, Konference společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS J.E.Purkyně – Poruchy dechového stereotypu

 

Semináře

2015, Cyklus seminářů Vědomý pohyb

2015, Strukturální intergrace v tradici Dr. Ida P. Rolf – seminář Rolfterapie

2013, Předolympijský medicinský seminář k ZOH 2014 v Soči

 

Pracovní projekty

2014 – současnost, Vedoucí programu Prevence vzniku chronických onemocnění z přetížení a vzniku úrazů pohybového aparátu při výkonu letové činnosti pilotů AČR.

2014 – 2015, laborant v odborném projektu AKTIV SENIOR

2013 – 2015, laborant v rámci odborného projektu EMOZA – Vliv emoční zátěže na taktické rozhodování pilotů

2013 – 2015, Program prevence vzniku chronických onemocnění z přetížení a vzniku zranění sportujících dětí a mládeže

2012, 2014, Aktivní účast na seminářích v rámci programu Týden pro zdaví firmy CN GROUP na téma Ergonomie práce (přednáška + cvičení)

 

Výuka

2011, Aktivní účast na semináři APRC (Asociace pracovníků v regeneraci) Regenerace a wellness – problematika ramenního kloubu (školící činnost)

2012, Vedení vzdělávacího semináře pro osobní trenéry Holmes Place Energy Smíchov (interní školení)

2013, Aktivní účast na seminářích kurzu pro fitness trenéry Holmes Place (Látková přeměna při pohybovém zatížení, pohybová aktivita v těhotenství, Sportovní diagnostika, zátěžové testy, zranění ve sportu) – školící činnost

2014, Přednášková činnost pro instruktory a tělocvikáře AČR na téma: Podologie

2014, Aktivní účast na 3D Fitness kongresu a fitness expo „Pohyb a zdraví 2014“ (High – Intensity – Interval – Training – HIIT teorie + praxe, kondiční testování klientů) – přednášková činnost

2014, Přednášková činnost pro Ministerstvo obrany na téma: Zvýšení efektivnosti a výkonnosti zaměstnance v oblasti personální práce – tělesná příprava očima fyzioterapeuta

2015, Přednášková činnost pro instruktory a tělocvikáře AČR na téma: Proces regenerace ve sportovní přípravě, Podologie

2015, 2016, Přednášková činnost pro trenéry MMA na téma: Základy zátěžové fyziologie

2015, Přednášková činnost pro fitness trenéry na téma: Základy zátěžové fyziologie

2016, Přednášková činnost pro Vzpírání TJ Start Plzeň: Prevence vzniku přetížení a zranění pohybového aparátu v rámci sportovní přípravy

2016, Přednášková činnost pro trenéry MMA na téma: Proces regenerace ve sportovní přípravě

2016, Přednášková činnost pro trenéry MMA na téma: Prevence vzniku přetížení a zranění pohybového aparátu v rámci sportovní přípravy

 

Další aktivity

2011, 2x účast v pořadu Máme dítě (cvičení s dětmi, cvičení po porodu)

2011 1/2 roku, účast v pořadu Rada dne rádia Impuls (témata – cvičení v těhotenství, fukční trénink, hluboký stabilizační systém páteře a jeho význam ve fitness, běhání, vibrační trénink, Nordic walking, Taping, cvičení na labilních pomůckách, cyklistika, inline bruslení, letní sporty…)

 

Osvědčení

2005 Cvičitelka Aerobicu III.třídy 

2008 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (v rámci studia Sportovního gymnázia) 

2009 Masér pro klasickou a sportovní masáž (v rámci studia Fyzioterapie)

2010 Reflexní masáže (v rámci studia Fyzioterapie)

2011 Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie – Rehaspring

2011 Fyzioterapie algických vertebrogenních syndrome – Dr. P. Švejcar

2011 Testování a trénink funkční dynamické stabilizace – Rehaspring

2013 Kineziologie a patokineziologie dolní končetiny – Rehaspring

2014 Metoda MFK

2014 Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách – Dr. P. Švejcar

2015 Moderní fyziotrénink – CORE – Dr. Pavel Švejcar

2015 Fyzioterapie po úrazech ve sportu – Rehaspring

2015 Manuální terapie podle Mojžíšové – Dr. Pavel Švejcar

2015 Dýchání v kontextu centrované postury – Dr. Pavel Švejcar

 

Cizí jazyk

Anglický jazyk