RADIM MICHALEC

IMG_0843

Mgr. Radim Michalec

Fyzioterapeut

Email: radim.michalec@sparring.cz

LinkedIn: Radim Michalec

FB: Radim Michalec

Web: www.radimmichalec.cz

Motto „Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“
Charles Darwin

 

 

SPECIALIZACE

Neurofyziologické mechanismy pohybu  Neuropsychologie pohybového chování  Noha – funkce a dysfunkce

 

BIO

Porucha funkce či bolest pohybového systému a je závislá na mnoha faktorech. Na těch, které nelze změnit (genetika, fyzikální zákony, prvek náhody). A těch, které lze ovlivnit (míra zátěže a odpočinku, míra stresu a schopnost práce se s ním, životospráva, pestrost a pravidelnost pohybu, kvalita pohybového vnímání, pracovní prostředí apod.). Úspěšná léčba je plně závislá na dobrém vztahu klienta a terapeuta, komplexní diagnostice možných příčin problému a aktivním přístupu klienta. Pouze s těmito aspekty je šance na úspěch. Většina lidí tento vzorec nechápe. Nabízím klientům možnost pochopit jejich pohybový problém v kontextu s jejich životní situací.

 
Vzdělání

2011 – 2014, doktorské studium, obor – Biomechanika, FTVS UK

2009 – 2011, magisterské studium – Mgr., obor – Fyzioterapie, FTVS UK

2006 – 2009, bakalářské studium – Bc., obor – Fyzioterapie, FTVS UK

2005 – 2006, bakalářské studium, obor – Veřejná ekonomika a správa, FES UPCE

2001 – 2005, čtyřleté studium, Gymnázium Pardubice Mozartova

 

Registrace MZČR

2011/09/26 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie, registrační číslo 024-0145-8411

 

Praxe v oboru

2010/08, Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o.

2010/07, Klinika komplexní rehabilitace MONADA spol. s.r.o.

2009/01, Oblastní nemocnice Kladno a.s.

2008/07, TITAN-NEUROREHABILITACE s.r.o.

2007/07, Pardubická krajská nemocnice a.s.

 

Pracovní zkušenosti

2016/02 – současnost, Centrum komplexní péče Roseta s.r.o., pozice – vedoucí fyzioterapeut

2015/12 – současnost, Sparring Partners s.r.o., pozice – fyzioterapeut

2015/02 – současnost, RIGHT MOVEMENT, pozice – zakladatel a jednatel

2015/02 – současnost, Health Prosperity s.r.o., pozice – lektor v oblasti pohybu

2015/01 – 2015/12, Mgr. Radim Michalec, pozice – fyzioterapeut

2012/07 – 2016/01, Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o., pozice – fyzioterapeut

2011/11 – 2013/09, Dexter academy Ltd., pozice – lektor v oblasti pohybu

2012/04 – 2013/07, Sparring Partners, pozice – fyzioterapeut

2012/02 – 2012/10, R a F spol. s.r.o., pozice – fyzioterapeut

2010/09 – 2011/09, REHALAND s.r.o., pozice – fyzioterapeut

 

Publikace

MICHALEC, R. – NOVÁK, P. – VALENTA, S. – OTÁHAL, J. Active Mechanism of Foot Arch Maintenance. Collection of Abstracts: 14th Conference on Human Biomechanics. Třešť. 2012.

KOFRÁNKOVÁ, V. – MICHALEC, R. Collection of Abstracts: 14th Conference on Human Biomechanics. Třešť. 2012.

MICHALEC, R. Problematika funkčního plochonoží. Praha. 2011. 72 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Katedra fyzioterapie.

MICHALEC, R. Kazuistika pacienta s paraparézou dolních končetin. Praha. 2009. 94 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Katedra fyzioterapie.

Kurzy certifikované MZČR

2011/06, Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového systému

 

Odborné kurzy

2016/02, Reiki I. stupeň

2015/01, Komplexní terapie Trigger pointů a globální svalová inhibice

2014/11, Vztah mezi dechovými pohyby a posturou

2014/10, Burn out syndrom a my

2014/03, Komplexní terapie pletence ramenního

2013/11, Vztah Terapeut – Pacient

2013/06, Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy

2013/03, Kineziologie – patokineziologie dolní končetiny a nohy

2013/02, Testování a trénink funkční dynamické stabilizace

2012/12, Terapeutická dohoda

2012/05, Kurz základů vědecké práce v Akademii věd ČR

2011/10, Propriofoot Concept

2010/09, Odborný kurz „O rukách“

2010/06, Komplexní rehabilitační lékařství a psychosomatika

2010/04, Fyzioterapie funkce v klinické práci Clary-Marie Heleny Lewitové

 

Konference

2016/04, Konference k nedožitým 100. narozeninám prof. Karla Lewita

2016/01, Základy komplexního psychosomatického přístupu VII.

2015/01, Základy komplexního psychosomatického přístupu VI.

2014/04, Mít, či nemít dítě?

2013/10, Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii & Varia

2013/04, Den pro živou radost: den početí

2012/11, Human Biomechanics 2012

2012/10, Rehabilitace pánevního dna

2012/06, Kineziologie 2012

2011/11, Střešovický podzim – Klinické zkušenosti s léčbou vertebropatů

2011/11, Odborná konference k významnému životnímu jubileu doc. MUDr. F. Véleho, CSc.

2011/04, Informatika ve fyzioterapii

2010/10, Taping ve fyzioterapii

2010/06, Kineziologie 2010

2008/06, Kineziologie 2008

2007/11, Kineziologie…aneb když se řekne pohyb

 

Semináře

2016/01, Klinický seminář – Bodypsychoterapie, relaxace

2015/12, Klinický seminář – O výživě

2015/11, Klinický seminář – Vše o nohách

2015/10, Klinický seminář – Organizace lůžkové rehabilitace

2015/03, Klinický seminář – Akupunktura

2015/02, Klinický seminář – Koučující přístup při rozhovoru – uplatnění v praxi

2014/11, Klinický seminář – Zdravé obouvání a protetika

2014/10, Klinický seminář – Základy první pomoci

2014/09, Klinický seminář – Klappovo lezení – praktická ukázka

2014/06, Klinický seminář – Práce s klientem v kontextu rodiny

2014/05, Klinický seminář – Využití přístroje REDCORD ve fyzioterapeutické praxi

2014/04, Klinický seminář – Homeopatie ve fyzioterapii

2014/02, Klinický seminář – Komplexní psychosomatické vyšetření

2011/10, Podiatrický seminář v Praze

 

Pracovní projekty

2015/11 – současnost, Špunt v pohybu – pohybová výchova dětí ZŠ v ČR

2015/10 – současnost, web – physioblog.cz

2015/07 – současnost, publikace – Nohy člověka

2015/06 – současnost, studie – Vzdělání a kompetence fyzioterapeutů vybraných evropských zemí ve srovnání se situací v ČR

2014/11 – 2016/01, petice Poukaz na vyšetření / ošetření FT

2013/04 – současnost, Pohybové poradenství – RIGHT MOVEMENT

 

Recenze

HUDÁK, R. – KACHLÍK, D. Memorix anatomie. Triton. Praha. 2013.

 

Výuka

2016/04, Noha a její ploska (ČOS)

2016/04, Svalové napětí a jeho regulace dotykem (ČOS)

2016/03, Diagnostika pohybového aparátu (ČOS)

2016/03, Praxe studentů fyzioterapie (CKP Roseta)

2016/01, Noha a její ploska (ČOS)

2016/01, Svalové napětí a jeho regulace dotykem (ČOS)

2016/01, Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění (VŠTJ Praha)

2015/11, Příčiny poruch a bolestí v oblasti dolních končetin (Core training)

2015/11, Funkce a dysfunkce nohou (CKP Dobřichovice)

2015/10, Funkce nohy a tříbodová opora (Fitjazz)

2015/08, Poruchy funkce dolních končetin u současné populace (Letní fyziokemp 2015, ASF)

2015/06, Svalové napětí a jeho regulace dotykem (ČOS)

2015/03, Svalové napětí a jeho regulace dotykem (ČOS)

2014/05, Využití neurofyziologických principů ve zdravotní tělesné výchově (ČOS)

2014/05, Hybný systém a oslabení (ČOS)

2014/04, Funkce nohy a tříbodová opora (Fitjazz)

2013/09, Kineziologie I. – III. (Dexter academy)

2011 – 2013, Kineziologie, diagnostika a terapie pohybového systému (Dexter academy)

2012, Reflex therapy (AJ, FTVS UK)

2011 – 2013, Praktická cvičení z anatomie (FTVS UK)

 

Články

2016/03, Botolam

2015/11, Dovnitř a ven

2015/11, Hradní stráž

2015/10, Paní Kabelková

2015/06, Ženský zadek vs mužský zadek

2015/05, Achilles – syn Péleův

2015/05, Rošáda kolene

2015/04, Čechům chybí nohy

2015/03-05, Žárovka stále nesvítí (Dobřichovické Kukátko)

 

Osvědčení

2010/06, Instruktor zdravotního plavání II. třídy

2007/06, Sportovní a rekondiční masáž (celostátní platnost mimo sektor zdravotnických zařízení)

 

Cizí jazyk

Anglický jazyk – B1 (Intermediate)

 

Práce s PC

MS Windows 8

MS Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)

Microsoft Visual Studio 2015 (základy html)

 

banner_03