Vzdělávání

Semináře a kurzy pro odbornou i širokou veřejnost.

Naším největším pomocníkem je vzdělaný klient. Pokud řídíme tréninkový proces, pomáhá nám, když cvičenec sám chápe záměr jednotlivých cviků i celého tréninku a aktivně ho sám pomáhá spoluutvářet. V případě fyzioterapie je zas důležité, aby klient … text text text