#Blog Radim Michalec – Ženský zadek vs. Mužský zadek

Ženský zadek vs mužský zadek

 

Důvodem, proč si většina lidí u nás dává ráno do jogurtu místo vloček Ibuprofen („růžová lentilka“), jsou bolesti zad. Tyto bolesti do velké míry plynou z poruchy funkce nohou, kolen a kyčlí. Právě poruše funkce kyčelního kloubu je věnován tento článek. „Není zadek, jako zadek“.

 

Dnešní ženu poznáte podle toho, že při chůzi kroutí zadkem, tj. nepoužívá kyčelní klouby a veškerý pohyb se odehrává na přechodu hrudní a bederní páteře. Buď je v tom záměr na sebe upozornit, nebo jsou její kyčle opravdu nefunkční. Naproti tomu muže poznáte podle toho, že má při chůzi zadek pevně stažený, tj. nepoužívá kyčelní klouby a veškerý pohyb se opět odehrává ve spodní části zad. Buď je v tom záměr, např. udržet nějaký předmět mezi hýžděmi nebo jsou jeho kyčle opravdu nefunkční.

zensky zadek vs muzsky zadek

 

Obrázek 1 – Normální rozsah rotací v kyčelním kloubu (zdroj: Kapandji IA (1987) The physiology of the joints: Lower limb. Churchill Livingstone)

 

Jak vypadá normální chůze? Jak se chová normální kyčel? Při normální chůzi dochází k přednožení a zanožení v kyčelním kloubu. Přímý směr tohoto pohybu je realizován díky vyrovnané akci vnitřních a zevních rotátorů kyčle. Pánev se pohybuje mírně všemi směry a v trupu dochází k plynulé rotaci. Přesto si pánev udržuje jeden směr. Horní končetiny se pohybují do kříže vůči těm dolním.

 

 

U žen dochází v drtivé většině případů k oslabení zevních rotátorů a zvýšení napětí vnitřních rotátorů kyčle. Hýždě ztrácejí svůj funkční tvar a vlivem vnitřní rotace v kyčlích dochází k rotaci kolen dovnitř a k sobě. S tím souvisí pokles podélné klenby nohy a zvýšený nášlap na vnitřní hrany nohou. Nejdůležitější je změna v bederní oblasti, kde dochází k většímu prohnutí (↑ lordóze) vlivem klopení pánve dopředu. U mužů dochází v drtivé většině případů ke zvýšenému napětí zevních rotátorů kyčle pro neschopnost relaxace. To sebou nese zvýšenou zevní rotaci v kyčlích s vytočením nohou více do stran tzv. styl Charlie Chaplin. S tím je spojeno vytočení kolen mimo osu více do stran a nášlap na zevní hrany nohou. Největším problémem u mužů je v takovém případě kromě bolesti zad i bolest kolen na zevní straně. Nejčastěji se jedná o úponovou bolest napínače stehenní povázky.

Lékaři tyto bolesti neúspěšně léčí podáváním analgetik a injekcemi do zad a kolen. Přitom řešení je velice „jednoduché“. Zvýšit pohyblivost kyčlí obecně, zejména u mužů. Korekce osového postavení dolní končetiny včetně korekce chůze. U žen pak posílení zevních rotátorů kyčlí „hýžďového svalstva“. U mužů relaxace zevních rotátorů kyčlí „hýžďového svalstva“.

Závěrem tedy: „Ženy, nekruťte zadkem a používejte kyčle“. „Muži, povolte zadek a používejte kyčle“. 🙂

 

Radim Michalec, červen 2015

Odkaz na článek: Radim MICHALEC – Ženský zadek vs mužský zadek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2


Have your say