SPARRING PARTNERS, s.r.o.

Mgr. Jan Hrabík

Mgr. Jan Hrabík 

Founder & CEO / Protector of the WHY

Mgr. Jan Hrabík

Mgr. Jan Hrabík 

Founder & CEO / Protector of the WHY

životní motto

“be the change”

Kdo jsem?

Jsem člověk, který pomáhá ostatním lidem nalézat cestu ke svému celostnímu zdraví. Snažím se toho dosáhnout skrze vlastní příklad a prostřednictvím projektů, které jsou spolu systematicky provázány a dohromady pak ovlivňují celou společnost. Věřím totiž, že závazkem každého člověka vůči naší společnosti i planetě je snaha o naplnění vlastního potenciálu. Tím, že se budeme snažit dělat především to, co nám jde a co nás baví, budeme s lehkostí vytvářet pozitivní změnu svou vlastní existencí a budeme tak maximálně prospěšní svému okolí. Pro tento princip rád používám anglickou verzi této myšlenky - “be the change”.

S tím vším souvisí má neustálá touha o optimalizaci vlastního bytí z hlediska zodpovědnosti, která se přenáší do všeho, co dělám. Proto je naše podnikání především sociální, naše struktura řízení horizontální a komunikace transparentní. Proto jsme součástí slušné firmy. Proto se snažím vytvořit tyrkysovou organizaci a tyto principy nabízet i našim klientům.

I když mě moje snaha občas dostává do náročných situací, které mnohdy nedokážu jednoduše vyřešit, i když mám tendenci nabírat si nereálný objem závazků a i když často narážím na vlastní hranice, nedokážu si představit, že bych žil jinak a své aspirace snížil. Protože ti, kteří pomáhat mohou, měli by se cítit povoláni tuto pomoc vykonat, jak nejlépe dovedou, a udělat pro to maximum. Protože s velkou silou přichází velká zodpovědnost.

Společnost Sparring Partners - opravdu individuální péče

Už v průběhu studia jsem pracoval jako osobní trenér a tehdy jsem si uvědomil, že mi nedává smysl nabízet tuto službu bez kontextu a neodborně. Klienti pro mě byli a jsou přátelé a lidé, na kterých mi záleží, a rozhodl jsem se neoddělovat tréninky od jejich života. Tedy jsem jim, stejně jako mnoho dalších trenérů, začal pomáhat i v ostatních oblastech života - více či méně s tréninkem souvisejících. Zde jsem záhy pochopil, že nemohu dostatečně kvalitně zastupovat roli fyzioterapeuta, výživového poradce a dalších specialistů, tedy jsem je oslovil ke spolupráci. Na toto téma jsem při studiu UK FTVS napsal v rámci předmětu management sportu seminární práci, a tak vznikl projekt “Sparring Partners”, tehdy ještě bez právní subjektivity.

Pak přišlo další zlomové období, kdy jsem se musel rozhodnout, zdali se dále specializovat jako osobní trenér, nebo více rozvíjet koncepci komplexní péče o klienta. Zvolil jsem větší přesah, a protože jsem si tak již nadále nemohl sám před sebou svou odbornost obhájit, vzdal jsem se profi trenérské kariéry, založil oficiálně svou první firmu a začal se plně věnovat jejímu rozvoji. Tak vznikla společnost SPARRING PARTNERS, s.r.o.. Třetí zlomový moment nastal ve chvíli, kdy jsem paralelně dostal příležitost k roli národního kondičního trenéra a metodika pro Českou basketbalovou federaci a zároveň nabídku ucházet se o kompletní servis české pobočky nadnárodní společnosti SAP s cca 2000 zaměstnanci. Opět jsem zvolil větší přesah, ve výběrovém řízení uspěl, a tak vznikl projekt Sparring Point a jeho první provozovna, SPARRING POINT - SAP PRAGUE. Od té doby je také péče o korporátní klienty naším hlavním zaměřením.

Služba Sparring Point - vrátit zaměstnanci lidskou hodnotu

Na první pohled se může zdát Sparring Point jako komerční projekt korporátního fitness, ale opak je pravdou. To, co vidíte, je pouze rámec, jakkoli nadstandardní a neobvyklý. Avšak klíčová role SP ve firmě je naše práce na vztazích a hodnotách, na propojování, zosobnění, uvědomění, respektu, péči, zodpovědnosti, úctě a dalších věcech, které člověk k životu potřebuje a v zaměstnání by bez nich neměl dlouhodobě fungovat. Znamená to opravdu, že chci změnit celý princip fungování majority korporátního prostředí? Ano.

Proto na první úrovni, která je také nejvíce vidět, naše služba zajišťuje péči v oblasti zdraví a sportu, na druhé aktivně edukuje a spoluutváří zdravější prostředí firmy, na třetí buduje standard integrace a principů péče a spolupráce v celé oblasti HR sféry a na čtvrté, té v důsledku nejdůležitější, umožňuje, aby si tyto principy a hodnoty odnesli lidé z práce domů a šířili je dále mezi svou rodinu a přátele. A to je způsob, jakým jsem se já rozhodl, že budu měnit svět k lepšímu.

Jsme tým i rodina

Žádné z těchto věcí bych tímto způsobem nedokázal vytvářet bez pomoci lidí, kterými jsem obklopen. Proto jsou týmové principy mou nejvyšší hodnotou a každému z nás jsem velmi vděčný za přínos, který do našich projektů vkládá. Postupem těch všech let se náš kolektiv i vztahy v něm tříbí a my se stáváme opravdovou rodinou. (bude doplněno)

Jsem normální?

Bráno dle srovnání s “normou” rozhodně ne a bylo by dobré, aby se na to připravili všichni, kteří se mnou a s naším týmem chtějí spolupracovat. A netýká se to pouze podnikání a idejí o lidštějším korporátním světě, ale prolíná se to mou lektorskou činností, působením na univerzitě i osobním životem. V průběhu své cesty k naplnění výše zmíněných závazků jsem pro větší klid odešel z města a snažím se postupně žít více v souladu s přírodou, kde mi více minimalismu a zodpovědnosti pomáhá se lépe rozhodovat. Protože se celoživotně neztotožňuji s neefektivitou a destruktivností klasického školního systému, tak vzděláváme děti doma a skrze soukromé instituce. Protože věřím v rodinu a úctu ke stáří, tak jsem doma vytvořil takové místo, kde jsem mohl nabídnout bydlení i svým rodičům. S mou ženou jsme ve vztahu již od roku 2002, neustále na něm pracujeme a rozvíjíme ho. Zůstaňte však v klidu. Rozhodně nejsem dokonalý a stále mám mnoho příležitostí ke zlepšení. Ale snažím se, abych mohl jít svému okolí, týmu a rodině příkladem hodným následování. Protector of the WHY.

ZAJÍMAJÍ VÁS TAKÉ OSTATNÍ moji kolegové se stejnou specializací? 

Galerie