SPARRING PARTNERS, s.r.o.

Fyzioterapie

Péče o lidské tělo je oblast, ve které někdy osobní trénink nestačí. Jsme hrdí, že jsme schopni ve spolupráci s Fakultou Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlovy poskytnout paletu služeb v oblasti fyzioterapie a rehabilitace. Disponujeme tak možností aplikovat prvky lékařského přístupu při spolupráci s našimi klienty a pomoci jim tak k cestě za jejich zdravím.

Jaké služby nabízíme?

  • Komplexní kineziologický rozbor
  • Terapie
  • Kinesiotaping

Kdo je provádí?

Mladý tým fyzioterapeutů přísně vybrán vedením Sparring Partners na základě jejich zapálení pro práci a odhodlání se neustále zlepšovat. Naší silnou stránkou je především fakt, že se mezi sebou nepovažujeme za konkurenci, ale spolupracujeme jako tým. Tato mentalita nám přináší možnost vzájemného vzdělávání a tím zvýšení kvality našich služeb. Zároveň i díky přímé spolupráci s UK FTVS jsme schopni poskytovat tyto komplexní služby ve vysoké kvalitě.

Kde je nabízíme?

Naše služby nabízíme v prostorách UK FTVS i v našich firemních prostorech. Dle dané potřeby disponujeme přístupem k vyšetřovacím místnostem nebo do laboratoře univerzity. Jedním z míst využívaných pro poskytování služeb fyzioterapie je i jeden z našich Sparring Pointů - Masérna Fingerka.

Kolik stojí

  • Kineziologický rozbor: 1 500 CZK
  • Terapie: 1 000 CZK
  • Kinesiotaping: 100 - 300 CZK (dle rozsahu)
  • Kineziologický rozbor + 5x terapie: 5 500 CZK

Proč děláme, co děláme?

Zaměřujeme se na diagnostiku, prevenci a terapii funkčních poruch pohybového systému, což zahrnuje poruchy funkce kloubů, svalů a nervů, ostatních měkkých tkání, orgánů, orgánových soustav a celého organismu. Naším cílem je poskytnout člověku co nejlepší pocit z pohybu.

Popis služeb

Komplexní kineziologický rozbor

Náš kineziologický rozbor je poskládaný tak, aby nám podal celistvé informace o Vašem zdravotním stavu. Provedení vyšetření zabere zhruba 60 minut. Skládá se z anamnézy, která obsahuje především otázky na aktuální a minulé zdravotní obtíže, zároveň ale také na typ pracovní, sportovní i psychické zátěže. Následuje vlastní vyšetření pohybového aparátu pohledem, pohmatem a specifickými testy, které ozřejmí příčiny poruch a pomohou nám s výběrem přesně cílené a efektivní terapie.

Terapie

Forma terapie je volena dle kineziologického rozboru a vzhledem k cíli, kterého chce klient dosáhnout. Může probíhat ve fyzioterapeutické ambulanci, v posilovně nebo na street workout hřišti. Jedna terapeutická jednotka trvá přibližně 60 minut.

Kinesiotaping

Kinesiotaping je terapeutická technika využívající pružných samolepících pásek aplikovaných na kůži. Účinky této metody závisí na způsobu aplikace, nejčastěji je cílem snížení bolesti, otoku a zánětu, útlum přetížených nebo facilitace oslabených svalů.  Také se využívá ke korekci špatného držení těla či ortopedických vad (např. plochonoží). Délka a cena terapie je závislá na velikosti tejpu.