SPARRING PARTNERS, s.r.o.

O nás - SPARRING PARTNERS, s.r.o.

Sparring Partners je česká společnost, založená v roce 2008, původně jako volné společenství ověřených profesionálů, sjednocujících služby vysoké kvality v oblasti tělovýchovy a sportu a specializujících se zejména na konzultační a poradenskou činnost a nastavování optimálního pohybového režimu pro klienty s nadstandardními požadavky na individuální servis.

Naše služby jsou nyní stále založeny na individuálním přístupu, ale abychom dosáhli většího přesahu, zaměřili jsme se od roku 2015 na podporu velkých společností a jejich zaměstnanců, skrze komplexní pokrytí celého spektra jejich potřeb v oblasti zdraví a fitness. Tyto principy přenášíme do všech našich aktivit. Naše spolupráce jsou založeny na vzájemné důvěře a dlouhodobém vztahu s našimi klienty. Spolupracujeme tak úspěšně s indivduálními klienty, s velkými i menšími firmami, se sportovními asociacemi,  vzdělávacími institucemi i sportovními kluby.

Naše vize

Chceme pomáhat lidem zlepšovat jejich životy skrze práci, která nás baví a dává nám smysl. Takto chceme přinášet positivní změnu do společnosti a šířit tak myšlenku lidské spolupráce na bázi synergie do svého okolí. Cítíme, že je potřeba dělat dobré věci a že nejlepší start je začít vlastním příkladem. Snažíme se o to, aby každý člen našeho týmu byl vzorem pro své okolí a společně pak jako firma inspirací nejen pro naše klienty, ale i celou společnost.

Naše mise

Měníme svět. A především svět pohybové péče. Naším posláním je vytváření kvalitativního a hodnotového standardu v celé této oblasti. Chceme na všech úrovních našeho působení vytvářet takové prostředí, které podněcuje nejen trenéry, ale i zaměstnavatele, jako poskytovatele benefitů, k osobnímu přístupu, pochopení a citu v práci s jednotlivcem. Naším cílem je neprodávat sny, ale pomáhat při snaze naplno žít.

Naše hodnoty

Zakládáme si na tom, že jsme našim klientům opravdovými partnery a společně tak vytváříme něco víc, než jen spolupráci. Jsme přesvědčeni o tom, že pomoc druhému je u nás spíše posláním, než zaměstnáním. Takto dokážeme hledat a nalézat řešení i tam, kde se to na první pohled zdá býti nemožné, stejně tak jako překonávat překážky, které jsou před nás na naší cestě kladeny. Pevnými pilíři naší práce jsou profesionalita, spolehlivost, kvalita, férové jednání a přizpůsobivost.

Náš tým

Do našeho týmu si vybíráme lidské bytosti, nikoli soubory dovedností, neboť celý náš systém je založen na přátelství a vzájemném respektu. Věříme v to, že pokud se shodujeme v hodnotách a souzníme s vizí, je pouze otázkou času, kdy si u nás člověk najde své místo. Takové, kde je využit jeho potenciál a naplněny jeho potřeby. Každý člen týmu pak u nás prochází osobnostním a profesním rozvojem. Hlavním principem v našem týmu je spolupráce. Dohromady máme totiž už přes 100 let praxe a tohoto potenciálu se snažíme využívat tím, že se svými specializacemi doplňujeme.

Jak nám to jde?

“Naplňovat výše zmíněné ušlechtilé principy a hodnoty není v dnešní době vždy snadné a vyžaduje to velké odhodlání a víru v celou tuto myšlenku. Stejně tak zvládnout svou zodpovědnost při fungování na principech svobodné firmy není pro každého. Nastaly chvíle, kdy jsme už byli na hranici svých sil, ale právě důležitost této mise a podpora těch, kteří se s ní ztotožnili pomohla tyto časy překlenout. Někteří lidé odešli, aby se pak vrátili ve chvíli, kdy pro tuto myšlenku dozráli. Jiní odešli navždy, neboť k nám nikdy nepatřili. Z mnohých se stali naši dodavatelé, protože potřebovali dělat věci více podle svého. A to vše je správně a já mám radost, že - především díky našim lidem - mohu říci, že nám to jde dobře :)”

Mgr. Jan Hrabík
Founder & CEO
Protector of the WHY

Jsme lidé, jejichž priority jsou odrazem vašich přání, kteří se společně snaží dostát zodpovědnosti za vaši důvěru. Věříme ve svou práci.