SPARRING PARTNERS, s.r.o.

Trenérské služby

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME?

  • Osobní trénink
  • Trenérská diagnostika
  • Trenérská konzultace
  • Specifický osobní trénink - zaměření na sport či jiné aktivity

KDO JE PROVÁDÍ?

Trenéři Sparring Partners, kteří jsou důkladně proškoleni a prověřeni tak, aby dosahovali požadované kvality. Kromě interních trenérů jsou využíváni i externí spolupracující trenéři pro možnost poskytnutí širokého spektra trenérských služeb. Někteří trenéři se specializují na konkrétní metody tréninku, sporty či tréninkové postupy a prioritou je našim klientům vždy doporučit toho nejvíce vhodného. 

KDE JE NABÍZÍME?

Osobní tréninky probíhají zpravidla v posilovnách a gymech umístěných v různých částech Prahy. Každý trenér se pohybuje v jednom ze spřátelených gymů, avšak komunikace mezi trenérem a klientem je vždy zásadní. Tréninky mohou probíhat i v gymech preferovaných klienty. Tréninky někdy vyžadují speciální podmínky, dle kterých je vybírána i lokalita. Tréninky mohou probíhat i ve venku v prostorách venkovních hřišť.
Pro trenérskou diagnostiku jsou využívány speciální prostory v našich spřátelených gymech nebo přímo v našich prostorách.

KOLIK STOJÍ?

Cena tréninkové jednotky je 1000 CZK, v rámci které je obsažen i vstup klienta. Kromě samotného tréninku je v rámci ceny brán ohled i na tréninkový plán a specifické potřeby klienta. Pokud se trénink odehrává ve speciálních prostorech vyžadovaných daným tréninkem nebo klientem, tak se cena může navýšit o cenu pronájmu prostorů.
Cena diagnostiky je 1500 CZK a je v ní opět zahrnut vstup, který zpravidla představuje pronájem daných prostor. Klient je vyšetřen a po vyhodnocení diagnostiky je mu poskytnut výsledek diagnostiky.

  • Cena tréninkové jednotky: 1 000 CZK
  • Cena trenérské diagnostiky: 1 500 CZK

PROČ DĚLÁME, CO DĚLÁME?

Naším cílem je poskytovat služby nadstandardní péče o klienty, proto je náš personál přísně vybírán a prověřován. Naše spolupráce nekončí v gymu, ale je založena na komplexní spolupráci a péči o klientovo zdraví, proto ji přenášíme i do běžného života. Naším společným cílem je pomoci klientům ke zdravějšímu životu.

POPIS TRENÉRSKÝCH SLUŽEB

Osobní trénink

Základaní trenérskou službou je bezpochyby osobní trénink, při kterém je klient veden našim trenérem v kontextu dlouhodoobé spolupráce. Samotná služba není pouze o jednom daném tréninku ale o dlouhodobé spolupráci, proto klademe důraz na plánování tréninkového plánu a jeho dlouhodobé plnění, tak aby bylo dosahováno optimálních výsledků. Tréninky probíhají ve spřátelených posilovnách, ale mohou probíhat i v lokalitě určené klientem - vše závisí na domluvě s trenérem. Osobní tréninky se odrážejí od klientské diagnostiky a na prvním místě je vždy zdraví a funkčnost až na dalším je vzhled a postava. 

Trenérská diagnostika

Trenérská diagnostika je základem spolupráce s klientem, jelikož se jedná o důkladnou analýzu klienta. Diagnostika je složena z prvků analýzy pohybového aparátu a funkční diagnnostiky, čímž slouží k optimálnímu zkoumání nutných aspektů klientových předpokladů. Diagnostika odhaluje klientské dispozice, nedostatky, anomálie či dysbalance ale i silné stránky a předkolady. Díky výsledku diagnostiky je trenér obeznámen se stavem klienta a výsledky aplikuje přímo do tréninku - někdy formou přímé kompenzace, jindy pouze jako indikátor specifických potřeb klienta. Diagnostika jako taková slouží jako lékařská zpráva a je přenosná, tudíž ji klient může využívat nadále i při návštěvě lékaře či fyzioterapeuta. Kromě přímého využití v tréninku může klientovi ukázat oblasti, které jsou pro něj rizikové i v běžném životě nebo sportu. Základem každé spolupráce trenér-klient by měla být diagnostika neb definuje hlavní rizika a potřeby klienta ze zdravotního hlediska a zdraví je vždy na prvním místě.

Trenérská konzultace

Trenérská konzultace je ideální pro všechny aktivní klienty, sportovce ale i úplné nováčky ve světě cvičení. Naši trenéři disponují mnoha znalostmi z různých oblastí a jsou připraveni tyto informace sdílet. V rámci konzultace probíhá rozebrání klientova problému a návrh na jeho řešení - individuální cestou či osobním tréninkem s trenérem. Konzultace není závazná a slouží pouze jako forma poradenství. Je to optimální služba například pro klienty po zranění či operaci, kteří jsou na poli cvičení zkušení, ale potřebují se o některých procesech ujistit. Kromě standardních informací jsou naši trenéři orientováni i na konkrétní sporty, jako je například hokej nebo basketbal, proto je možné konzultovat přímo aktivitu v daném sportu či sportovní výkon.

Specifický osobní trénink - zaměření na sport či jiné aktivity

Obecný osobní trénink se odehrává především v posilovně a řeší se na něm základní klientské potřeby, avšak to nemusí být pravidlem. Díky našemu týmu trenérů z různých oblastí jsme schopni poskytovat tréninky různého zaměření, především se jedná o specifické sportovní aktivity jako například běh, atletika, míčové sporty, plavání a další. Vždy závisí na preferencích klienta.