SPARRING PARTNERS, s.r.o.

Kontrolní diagnostika

Naše hlavní specializace a výchozí bod naší spolupráce s klienty.

Pro celý náš tým je velice důležité, aby jakákoli péče o naše klienty byla systematická. Ať už se jedná o několikaleté partnerství, nebo první návštěvu u fyzioterapeuta, vždy dbáme na to, aby byl tento proces adekvátní klientovu aktuálnímu stavu a aby měl v daných krocích logickou posloupnost.

Na základě naší potřeby cílit naši pomoc klientovi co nejlépe a včas, jsme v průběhu let vyvinuli vlastní systém několikaúrovňové diagnostiky. Díky tomu jsme vám nyní schopni daleko lépe poradit a případně i aktivně pomoci k dosažení vytyčených cílů, nebo řešení aktuální situace.

Samotný proces probíhá v několika úrovních. Soubor vyšetření se skládá z různého počtu jednotlivých bloků a pokud chcete opravdu detailní výstupy, tak může trvat i několik týdnů.

Klíčem jsou však dva základní bloky. Těmi jsou úvodní pohovor a fyziodiagnostika.

Úvodní konzultace

Úvodní pohovor je něco jako seznamovací schůzka a slouží oběma stranám k vzájemnému poznání a pochopení. Je pro nás velmi důležité, aby náš klient nebyl pouze pasivním příjemcem péče či servisu, ale aby se na jeho utváření aktivně podílel. Při pohovoru se Vás ptáme na vaše potřeby, cíle, ale i na aktuální starosti. Zajímá nás váš denní a pracovní režim, vaše oblíbené činnosti, a to i ty, které nyní nestíháte. Výstupem jsou nové informace, které můžete hned aplikovat a rámcový plán naší spolupráce. Ten je poté konfrontován s výstupy diagnostik na naší další schůzce.

Fyziodiagnostika

Fyziodiagnostika je obsahem Vaší první návštěvy u fyzioterapeuta. Abychom mohli navrhovat jakákoli doporučení, potřebujeme nejdříve společně s Vámi zhodnotit stav Vašeho organismu. Toto vyšetření je kombinací rozhovoru, anamnézy a kontroly funkčnosti celého pohybového aparátu. Výstupem pro Vás je daleko lepší ponětí o Vašem aktuálním stavu s tipy, jak pracovat na jeho zlepšení. Pro nás je to základní soubor informací, které použijeme při tvorbě pohybového programu.