Zavolejte nám
+420 775 554 123

Sparring Point

o projektu

Projekt Sparring Point je komplexním balíčkem služeb poskytován firmám jako forma péče o zaměstnance. Sparring Point nese podobu interní jednotky poskytující služby v oblasti zdraví a fitness jako součást benefitů pro zaměstnance. Sparring Point operuje přímo v budově firmy ale i externě a jeho provoz je určen pouze pro privátní účely firmy. Do centra mají přístup pouze zaměstnanci korporátu a všechny služby jsou poskytovány jako benefit od zaměstnavatele, který je určen pro zlepšení pracovních podmínek, zvýšení efektivity zaměstnanců a jejich spokojenosti. V rámci této spolupráce je firma Sparring Partners dodavatel služby na míru: provoz fitness centra s příslušnými službami. Sparring Point přenáší koncepci Sparring Partners do provozu fitness centra, využívá její metodiku a odbornost. Hlavní misí Sparring Point je zvyšovat a standardizovat péči o zaměstnance. Díky našemu přístupu a odbornosti jsme tak leaderem a metodikem v tomto odvětví.

SLUŽBY SPARRING POINT

Hlavní standardní službou je provoz firemního fitness centra, do kterého mají zaměstnanci přístup zcela zdarma. Fitness centrum provozuje recepci, gym a potenciální přidružené složky jako jsou masérská místnost, prostory pro fyzioterapii apod.

Recepce
neboli bar nabízí sortiment zdravé výživy, která je v širokém spektru od výživové suplementace, přes čerstvé limonády, “freshe”, kávu, nápoje až po “fitness menu” jako jsou zdravé zákusky a plnohodnotné pokrmy. Vedle spotřebního sortimentu je recepce také centrum nabízení služeb.

Služby
Základní služby, které Sparring Point poskytuje, jsou: osobní trénink, skupinové lekce, diagnostika pohybového aparátu, masáže, výživové poradenství a fyzioterapie. Tyto služby jsou poskytovány zaměstnancům korporátu za zvýhodněnou cenu, kterou by mimo korporát nezískali. Veškeré podmínky využívání služeb jsou předmětem domluvy a podoby spolupráce s firmou.

Dohled trenéra
Jedním z nestandardních benefitů, kterým gym disponuje je takzvaný trenér na flooru, což je trenér, který je v gymu k dispozici všem jejím návštěvníkům. Jeho hlavní úkol je sledovat klienty, poskytovat odborný dohled a garantovat bezpečný provoz. Zároveň klientům radí a aktivně se zapojuje do vytváření příjemného profesionálního prostředí. Díky jeho přítomnosti mají klienti možnost se plnohodnotně posouvat a cvičit tak pod odborným dozorem.

Vzdělávání
Kromě možnosti využívání služeb v oblasti zdraví je v rámci Sparring Point kladen důraz na interní vzdělávání klientů. Klienti mají možnost se účastnit vzdělávacích seminářů a workhopů, díky kterým se naučí lépe pečovat o své tělo i mysl. Témata seminářů jsou různorodá od výživy a způsobu trénování, přes workshopy zaměřené na konkrétní metodiku, až po naučné bloky týkající se životosprávy či pracovního výkonu.

popis služeb

Bar a recepce

Bar Sparring Point je otevřen spolu s celým prostorem Sparring Point. Hlavní nabídkou baru je zdravé občerstvení, lze přijít na lahodnou kávu, zdravé dorty, občerstvení nebo čerstvé džusy a smoothies. Veškerý sortiment je schválen odborníkem na výživu, takže je rozmanitý, zdravý a vyvážený. Hodí se také pro vegetariány a bezlepkovou stravu. Výživa je v životě příliš důležitá na to, aby byla přehlížena, proto je kladen důraz na nabídku tak, aby byl sortiment co nejkvalitnější a nejzdravější. Zaměstnanci jsou vítáni nejen do gymu, ale třeba jen na šálek kávy a posezení v příjemném prostředí.

Osobní trenínk

Tým školených trenérů je připraven pomoci všem klientům jak přímo v gymu, tak i během individuálních lekcí. Úroveň a odbornost trenérů je přísně hlídána a firemní metodika je sjednocená. Pokud se klienti necítí dobře nebo si není jist, jak sami cvičit, tato služba je tu pro ně. Je kladen důraz i na korekci pohybových návyků, rekonvalescenci zranění a řešení dlouhodobých problémů

Na začátku spolupráce probíhá vždy úvodní rozhovor, kde jsou stanoveny cíle klientů. Poté je vytvořen tréninkový plán na míru a klientovi je představena odborná metodika a tréninkové postupy. Hlavním pilířem každé takové spolupráce je diagnostika, která je nutností. Diagnostika ukazuje klientovy nejzávažnější problémy. Spolupráce je individuální u každého klienta a tréninky jsou vytvořeny tak, aby vyhovovali klientovi a jeho potřebám vycházejících z diagnostiky. Zároveň je brán zřetel i na koníčky a jiné sportovní aktivity, pokud chce klient hrát tenis, v rámci spolupráce je dodán vhodný trenér se zkušenostmi s daným sportem a tréninky mohou být třeba i na tenisovém kurtu v rámci nadstavbové služby. Hlavním posláním trenérského týmu je dosáhnout cílů společně s klienty firmy

Skupinové lekce

Sparring Point poskytuje mnoho skupinových lekcí. Od protahování těla přes funkční pracovní výstupy až po sportovní tréninky – cílem je nabídnout širokou paletu možností. Při lekcích je využíván tomu určený prostor, který je součástí gymu, avšak měl by být izolovaný od gymu, čímž umožňuje soukromí a zábavu. Lektoři jsou opět přísně vybírání a jsou to zpravidla zkušení trenéři ze svých oborů, někteří z nich jsou bývalí umělci či profesionálové. Mezi nejoblíbenější skupinové lekce patří: feldenkreisova metoda, jóga, funkční trénink, pilates, latinské tance, box a aerobic.

Masáže

Práce za stolem může být opravdu rigidní a většinou pouhé protahování nestačí. Proto je velmi žádanou složkou centra tým masérů. Specializovaní maséři jsou schopni poskytnout několik druhů masáží. Mezi nejčastěji žádané masáže patří: relaxační masáž, hnací hloubková masáž, masáž šíje a krku nebo masáž na židli.

Nutriční poradenství

Firma pokrývá celé spektrum zdravého životního stylu včetně výživy. Všechno začíná jídlem. Je nutné tělu dodávat ty správné věci, aby bylo spokojené a tím se klientům odvděčilo. Specialisté na výživu jsou připraveni pomoci klientům od klasické konzultace přes úpravy výživového plánu. Klienti jsou učeni základním zásadám zdravé výživy, včetně návyků a znalostem potravin. Drastické shazování kil a omezovaní není cestou, která je ve Sparring Point volena, jelikož i přes efekt to není příliš zdravé a účinek je pouze krátkodobý. Správné stravovací návyky pomohou nejen získat kontrolu nad tělesnou hmotností, ale také zabraňují mnoha zdravotním problémům a pomáhají k silnějšímu a zdravějšímu tělu. Všechny tyto aspekty se taktéž odrážejí na psychice a pohodě klienta, proto se kromě odbornosti zaměřuje specialista i na stránku lidskou.

Kurzy a přednášky

Samotní zaměstnanci  Sparring Pointu se vždy se snaží zdokonalovat a psoouvat se ve své profesi, a proto velmi dbají na interní i externí vzdělávání. Tento přístup je nabízen i firemním zaměstnancům. Centrum pořádá pravidelné kurzy a přednášky o zdravém životním stylu. Specifická školení jsou zaměřena na mnoho témat, která může ale ani nemusí přímo souviset s aktivitami ve Sparring Pointu. Cílem je pomoci klientům k lepšímu a zdravějšímu životu.

Diagnostika

Základem pro změnu a počátkem tréninku je vždy diagnostika, která pomáhá analyzovat klienta z pohledu fyziologie i pohybu. Diagnostika odhalí informace o vrozených i vytvořených vadách, dysbalancích a mnoha dalších aspektech těla. Diagnostika slouží jednak klientovy ale především trenérovy k nastavení jeho dlouhodobého tréninku. Díky diagnostice se zaštítí slabé stránky spolu s riziky, tak aby se eliminovali nebo se na nich minimálně pracovalo. Diagnostika je v tréninkovém procesu nezbytná, jelikož ukazuje konkrétní stav klientů a v reakci na ní lze následně nabídnout služby upravené speciálně pro daného klienta. Diagnostika obsahuje dvě složky: diagnostika u fyzioterapeuta a diagnostika pohybového aparátu u trenéra.

Fyzioterapie

Někdy osobní trénink není pro nápravu dostačující, v té chvíli je nutná fyzioterapie. Proto je v rámci služeb Sparring Point poskytována i fyzioterapeutická péče na vysoké úrovni. Všichni fyzioterapeuti úzce spolupracují s trenéry tak, aby veškerá péče probíhala v souladu a na vysoké úrovni. Klienti tak mají přístup k této péči v rámci svého zaměstnání.

sparring point na míru

Sparring Point je forma zprostředkování lepšího pracovního prostředí pro firemní zaměstnance a její obsah stejně jako forma je připravována na míru dle potřeb firmy. Klient je vždy na prvním místě a naším cílem je vždy spokojenost firmy. Samotný projekt může mít více podob. Komplexní forma projektu zaštiťující všechny slžuby není vždy na místě, proto je naším cílem vždy dostát požadavkům firmy a tím její spokojenosti.

Sparring Point Lite

Pokud firma preferuje pouze některé služby z našeho balíčku, jsme schopni ji dodat v požadovné formě. Veškeré služby lze individualizovat a poskládat je dle preferncí firmy. Forma Sparring point Lite umožňuje vytvořit jednodušší balíček služeb obsahující pouze žádoucí služby a naplnit tak očekávání firmy. 

sparring point - sap

Sparring Point

Sparring Point - SAP je centrum poskytující služby v oblasti zdraví a fitness jako součást benefitů pro zaměstnance velko-korporátní firmy SAP, která sídlí v Praze v ulici Bucharova. Firemní komplex SAP je tvořen třemi spojenými společnostmi: matčina společnost SAP a dvě dceřiné společnosti Aruba a Concord. Celý korporát se pohybuje na trhu informačních technologií, přičemž hlavním soustředěním námi zmiňované pobočky je software development a human resources, které korelují se zbytkem mezinárodní korporátní koncepce pod hlavičkou matčině společnosti SAP.

Sparring Point operuje v nejvyšším patře jedné z budov korporátu a jeho provoz je určen pouze pro privátní účely firmy. Do centra mají přístup pouze zaměstnanci korporátu a všechny služby jsou poskytovány jako benefit od zaměstnavatele, který je určen pro zlepšení pracovních podmínek, zvýšení efektivity zaměstnanců a jejich spokojenosti. 

Prohlédněte si webové stránky centra Sparring Point SAP.

SPARRING POINT - SAP

SPARRING POINT - MASÉRNA FINGERKA

Masérna Fingerka je jednou z forem Sparring Point Lite. Masérna je jednou z poboček Sparring Point a je určená především pro poskytování masérských a fyzioterapeutických služeb. Masérna disponuje týmem akreditovaných a zkušených masérů a fyzioterapeutů společnosti Sparring Partners. Její nabídka obsahuje především sportovní a rekondiční masáže, kinesio taping, diagnostiku a konzultace fyzioterapeuta.

Prohlédněte si nabídku Masérny Fingerka.

MASÉRNA FINGERKA
+420 775 554 123
Zavolejte nám
chevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram