SPARRING PARTNERS, s.r.o.

Eliška Studená

Eliška Studená 

Fyzioterapeutka

Eliška Studená

Eliška Studená 

Fyzioterapeutka

životní motto

“Vše, co potřebujeme vědět, už máme v sobě.”

Kdo jsem?

Jakmile jsem stála pevně na nohách, vzali mě rodiče do tanečního kroužku a domnívám se, že právě tam začala moje láska k pohybu a lidskému tělu obecně. V pozdějším věku se k tanci přidala jóga a od ní už byl jen krůček ke studiu fyzioterapie.

Je pro mě přirozené přistupovat k člověku jako k jednomu celku, jemně a intuitivně, proto jsem se po třech letech studia fyzioterapie rozhodla navázat v oblasti tradiční čínské medicíny, somatické terapie a kraniosakrální terapie. Všechny tyto přístupy pak ráda kombinuji v terapiích do jednoho celku, kdy dávám důraz na dialog s pacientem a jedinečnost každého člověka.

Studium

bakalářské studium Fyzioterapie na UK FTVS

  1. ročník na 1. škole tradiční čínské medicíny - specializace Akupunktura
    1. ročník somatického výcviku Vědomé tělo

Absolvované kurzy

Forma, funkce, facilitace, CKP Dobřichovice 

Mobilizace, Maja Špiritović

Kraniosakrální terapie I. a II., Zdeňka Ocelíková 

Dynamika myofasciálních řetězců A, Rehamil 

Yoga Teacher Training (RYT200), Power Yoga Akademie 

Léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové

ZAJÍMAJÍ VÁS TAKÉ OSTATNÍ moji kolegové se stejnou specializací?