SPARRING PARTNERS, s.r.o.

Ondřej Zálešák

Ondřej Zálešák 

Fyzioterapeut

Ondřej Zálešák

Ondřej Zálešák 

Fyzioterapeut

životní motto

„Mind over matter.“

Kdo jsem?

Během mých studentských let na gymnáziu, jsem byl aktivní sportovní lezec jak indoor, tak outdoor. Na lezení mě vždy fascinovaly a bavily složité, komplexní pohyby, nutné k překonaní překážky. Po několika letech, se však začala objevovat stále častější zranění a bolesti prstů. Z těchto důvodů mě zaujala otázka fungování a řízení lidského těla, a tak jsem se dal na dráhu fyzioterapie. Mojí další velkou vášní je umění – zpěv, hra na řadu hudebních nástrojů nebo kresba.

Co čekat od fyzioterapie se mnou?

Je nutné brát lidské tělo vždy jako celek, a nevidět pouze jeho části – ty které bolí. Proto je první a zásadní součástí vyšetření. Nejprve formou dialogu, následně formou testů zaměřených na diagnostiku dysbalancí pohybového aparátu, což nám může odhalit příčinu obtíží. Příčina se totiž často nachází jinde, než samotná bolest, a to například i v psychice.

Moje fyzioterapie

Každý fyzioterapeut má svůj vlastní přístup. Tím mým je funkčnost a optimální fungování jak jednotlivých pohybů a pohybových stereotypů, tak člověka jako celku.

ZAJÍMAJÍ VÁS TAKÉ OSTATNÍ moji kolegové se stejnou specializací?